Nike Dahlskog

In

46 år, Stockholm. Jobbar som politisk sekreterare. Jobbat med projekt om elektronisk dumpning i Ghana. Afrikagruppernas styrelse sedan 2013, två år som vice ordförande. Fil. kandutveckling och internationellt samarbete. Tidigare vice ordförande FoodFirstInformation & Action Network(FIAN)


Recent Posts