Monica Nordenwald Vice Pres

In

53 år, Stockholm. Sociolog med inriktning på internationella relationer och media. HR &Säkerhetsrådgivare inom civilsamhället i konfliktområden. 20 årig erfarenhet av utvecklingssamarbete i östra och Södra Afrika. Organisationsrådgivare Lantarbetarförbundet, Zimbabwe. Forum Syds Beredning och referensgrupp Afrika 2005-2010. Färdledare för resor till Östra och Södra Afrika.


Recent Posts