Lucas Nilsson

In

26 år, Skopje, Stockholm. Verksamhetsledare för Tankesmedjan Nocturum – en liten tankesmedja med fokus på alkohol- och folkhälsofrågor. Folkhögskolekurser på temat ideellt ledarskap – Alma Akademien (Alma Folkhögskola) och Wigforssakademien (Viskadalens folkhögskola). Studerat ekonomi och historia men har ingen akademisk examen. Ideella engagemang har varit i IOGT-NTO- rörelsen. Ungdomsförbundets styrelse i snart fyra år. Riksstyrelsen i snart två år. Riksstyrelsen handhar hela IOGT-NTO- rörelsens gemensamma projekt, internationella utvecklingsarbete. Tidigare förbundssekreterare Förbundet Vi Unga. Praktiserade på Afrikagruppernas regionkontor i Windhoek under våren 2013.


Recent Posts