Karin Sjöstedt

In

27 år, Stockholm. Blivnande Biståndshandläggare på Svenska Missionrådet. Pågående mastersutbildning ‘Gender Studies and Law’. Kandidatexamen i Statsvetenskap. Erfarenhet i Afrikagrupperna: Praktikant 2013/ 2014 på NAPPA i Namibia, Kampanjen ”Alla mammor”, 2014. Medlem av Uppsala Afrikagrupp sedan 2014. Aktivistgruppsplanering inför kampanjen ”16 daysofactivism” hösten 2014. Praktikant på FNs program för boende och bebyggelse frågor (UN Habitat). Praktikant på jämställdhetsenheten i Nairobi. Engagerad jourkvinna i Uppsala Kvinnojour. Aktiv i ECPAT om barnsexhandel i gymnasieskolor, universitet och församlingar. Planeringsgruppen för Om Barnkonventionen.


Recent Posts